U 2017-oj, kao i ranijih godina trudili smo se da u planu i programu akcija uvek nadjemo neki balans u rasporedu. Prošlu 2016. godinu su obeležile nove i do tada neistražene destinacije koje su nam na sve moguće načine izmicale, ali smo ih posetili. Ohrabreni tim iskustvom u ovoj godini takođe nastavljamo da istražujemo nove predele ali takođe ne zapostavljamo i prelepe lokacije koje smo toliko puta posetili i koji nas uvek iznenade novim i neočekivanim pogledima, slikama i predelima.

U planu i programu svake godine uvrstimo i akcije koje su lokalnog karaktera u okolini našeg grada koje nam daju mogućnost da upoznamo najbližu okolinu i takođe otvara mesta za početnike i nove naraštaje u planinarstvu, da upoznaju prirodu oko nas i upaznaju sebe na još jedan način. PAK Mosor ima renome alpinističkog ranga jer među članovima ima velikim iskustvom izgrađene alpiniste i visokogorce koji su spremni da se uhvate u koštac sa velikim izazovima tako da i za njih imamo isplanirane pohode.

U kalendaru u nastavku možete pogledati plan akcija za 2017. godinu ili možete preuzeti pdf format plana i programa za 2017. na linku u nastavku:

>>> Download plan i program u .pdf-u <<<