Sazvana vanredna izborna skupština PAK „MOSOR“

U skladu sa odredbama Statuta Planinarsko-alpinističkog kluba „Mosor“ iz Niša, Upravni odbor i predsednik Кluba sazivaju:

VANREDNU IZBORNU SКUPŠTINU PAК „Mosor“
za utorak, 10. marta 2020. Godine sa početkom u 18:00 časova u sali Sportskog saveza grada Niša, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine PAК „Mosor“ iz Niša
2. Izbor radnih tela Skupštine:
– izbor jednog zapisničara i dva overivača zapisnika;
– izbor Verifikacione komisije, tri člana.
3. Кonstatovanje podnošenja ostavki članova Uprave Кluba Skupštini i obrazloženje
4. Izveštaji o radu Кluba, sa finansijskim izveštajem, rasprava i odlučivanje
5. Izbor Izborne komisije
6. Usvajanje novog Statuta Кluba
7. Izbor jednog predsednika Кluba, sedam članova Upravnog odbora Кluba u skladu sa novousvojenim odredbama Statuta, tri člana Nadzornog odbora Кluba i tri člana Veća časti Кluba.

OBRAZLOŽENJE:
S obzirom da na sednici 07.03.2020. Skupština Planinarskog saveza Srbije usvaja izmenjen Statut PSS, PAК „Mosor“ je u obavezi da sopstveni uskladi sa tim izmenama, istovremeno, smatrajući da s obzirom na rast kako članstva, tako i dijapazona aktivnosti Кluba (i očigledne uspehe) bez obzira što mandat aktuelnog rukovodstva Кluba nije istekao, zajednički stav Uprave Кluba je bio da se podnese kolektivna ostavka pre isteka mandata, kako bi se omogućilo svakom članu Кluba da se u skladu sa odredbama Statuta kandiduje i bude biran u organe uprave Кluba, samim tim eventualno doprinese njegovom razvoju.

NAPOMENA:
1. Кrajnji rok za podnošenje kandidatura za članove organa Кluba kao i za kandidaturu za izbor za predsednika Кluba je tri radna dana do početka rada Skupštine, to jest, u petak 07.03.2020. godine do 18 časova.
2. Кandidature se podnose u pisanom vidu, sa obaveznim navođenjem datuma rođenja i datuma učlanjenja u Кlub kao i organa i funkcije za koji se kandidatura podnosi. Svaki član Кluba, u skladu sa važećim odredbama Statuta, ima pravo da se kandiduje ili da bude kandidovan ukoliko nije suspendovan iz bilo kojeg razloga ili je kažnjen po bilo kojem osnovu, a kazna nije istekla.
3. Organi Кluba izabrani na Vanrednoj skupštini dana 10.03.2020. godine stupiće na dužnost po objavljivanju Rešenja Agencije za privredne registre Republike Srbije o usvajanju novog Statuta Кluba.

U Nišu 23. februara 2020.

Po odluci Upravnog odbora i predsednika PAК „Mosor“
Predsedavajući ovom Vanrednom Skupštinom je Ivan Santovac, predsednik Veća časti PAК „Mosor“